26/12/2015 | 4

Đức Giáo Hoàng đọc kinh truyền tin thánh Stephen

Đức Giáo Hoàng đọc kinh truyền tin thánh Stephen

Vatican. (Reuters) – Hôm nay Đức Giáo hoàng đã đọc lời rao giảng từ cửa sổ phòng Giáo hoàng trông xuống quãng trường Thánh Peter.

Đức Giáo hoàng đã vẫy tay chào người hành hương khi xuất hiện trên cửa sổ, trước khi đọc bài giảng. Qua bài giảng ngắn của Đức Giáo hoàng trước khoảng 15,000 người hành hương tập trung ở quảng trường, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi giáo dân phải có lòng tha thứ, nói rằng: “ Tất cả chúng ta sinh ra từ sự tha thứ của Thiên Chúa. Không những trong bí tích Rửa tội, nhưng mỗi lần chúng ta tha thứ, trái tim chúng ta cũng được tái sinh, được hồi sinh. Mỗi bước tiến trong đời sống đức tin đều mang dấu tích lòng thương xót của Chúa…

Làm sao chúng ta có thể bắt chước Chúa Jesus? Bắt đầu từ đâu để tha thứ những xúc phạm lớn hay nhỏ chúng ta chịu đựng hằng ngày? Trước tiên là bằng kinh nguyện, như thánh Stephen đã làm. Bắt đầu từ nội tâm: với kinh nguyện chúng ta có thể đương đầu với sự oán hận chúng ta cảm thấy, phó thác cho lòng thương xót của Chúa những người đã gây hại cho chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ khám phá thấy rằng cuộc chiến đấu nội tâm để tha thứ, sẽ thanh tẩy ta khỏi sự ác, và kinh nguyện cũng như tình thương giải thoát chúng ta khỏi những xiềng xích oán hận trong nội tâm. Mỗi ngày chúng ta đều có dịp tập luyện tha thứ, để sống cao cả, đưa con người đến gần Thiên Chúa. Như Cha chúng ta trên trời, tất cả chúng ta cũng có lòng bác ái, thương xót, vì qua sự tha thứ, chúng ta chiến thắng sự ác bằng sự thiện, biến oán ghét thành tình thương và như thế làm cho thế giới được trong lành hơn.

Đức Giáo hoàng cũng cảm ơn những người đã cầu chúc Giáng sinh cho Ngài, nói rằng trong các tuần qua Ngài nhận được rất nhiều thiệp Giáng Sinh, Ngài không thể trả lời cho mỗi người, vì thế hôm nay Ngài bày tỏ lòng biết ơn chung tới tất cả mọi người. (Robert Võ)