21/12/2015 | 0

Đức Giáo Hoàng cương quyết cải cách toà thánh

Đức Giáo Hoàng cương quyết cải cách toà thánh

Vatican. (Reuters) – Hôm nay Đức Giáo hoàng Francis đã nói với các thành viên Giáo triều Vatican rằng những sự cải cách để hữu hiệu hơn, hướng thiện hơn phải được tiến hành với sự giải quyết cương quyết.

Theo truyền thống mỗi năm, hôm nay các vị Hồng Y, Giám Mục và những nhân vật cao cấp làm việc tại Tòa Thánh đến chúc mừng Lễ Giáng Sinh cho Đức Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng cho biết Ngài đang bị cảm cúm, nên xin phép để ngồi đọc lời giảng. Tuy nhiên, Ngài đã không biểu lộ sự suy yếu vì bệnh. Ngài đã nói với giọng rất mạnh về sự chống đối của nhiều cá nhân trong cơ quan hành chánh trung ương đã chống lại sự cải cách của Ngài và Ngài nhấn mạnh rằng: “ Sự cải cách sẽ tiến về phía trước với quyết tâm, rõ ràng và cương quyết.

Vatican hiện đang xét xử 5 người, trong có 2 thành viên Giáo triều và 2 nhà báo tội đánh cắp và tiết lộ tài liệu mật của Giáo hoàng. Tài liệu tiết lộ đã làm nền tảng cho 2 cuốn sách xuất bản trong tháng trước. Giáo triều Vatican đã gặp nhiều tai tiếng tham nhũng và Đức Giáo Hoàng Francis cũng đang gặp những sự chống đối mạnh đối với chương trình cải cách của Ngài. Qua bài thuyết giảng, Đức Giáo hoàng cũng nói đùa rằng nhiều người trong giáo triều cần chữa trị bằng thuốc trụ sinh.

Tuy nhiên, những người bị bệnh và tai tiếng không làm lu mờ những công việc tốt đẹp mà những người khác đã làm cho 1.2 tỷ giáo dân. Sau khi được bầu cách nay 2 năm, Đức Giáo hoàng Francis đã bắt tay vào việc cải cách giáo triều Vatican do các vị chức sắc Ý giữ vai trò thống trị.

Tranh chấp quyền lực, tiết lộ bí mật là nguyên nhân chính đưa tới việc Đức Giáo hoàng Benedict quyết định từ chức trong năm 2013. Trở thành vị giáo hoàng từ chức đầu tiên trong vòng thời gian 600 năm. (Robert Võ)