23/01/2022 | 23

Đức Giáo Hoàng chính thức công nhận vai trò của phụ nữ trong giáo hội

Đức Giáo Hoàng chính thức công nhận vai trò của phụ nữ trong giáo hội

Tin từ VATICAN CITY – Đức Giáo hoàng Francis vào hôm Chủ Nhật, 23 tháng Giêng, lần đầu tiên trao các tác vụ đọc sách và dạy giáo lý trong Giáo hội Công giáo cho phụ nữ. Theo tin từ Reuters, ngài trao các tác vụ này trong một thánh lễ ở Vương cung thánh đường Thánh Peter, đồng thời chỉ trích những người bảo thủ không chịu thay đổi để tìm thấy Chúa.

Hồi năm ngoái, Đức Giáo hoàng thay đổi luật của Giáo hội về các tác vụ đọc sách và giúp lễ, vốn chủ yếu được dành cho các chủng sinh chuẩn bị nhận chức linh mục, và nói rằng ngài muốn mang lại sự ổn định và công nhận cho những phụ nữ đang đảm nhận các vai trò này.

Tác vụ đọc sách chuyên đọc thánh thư, người giúp lễ phục vụ trong Thánh lễ, và người dạy giáo lý dạy đức tin cho trẻ em cùng người lớn đang cải đạo. Các tác vụ đọc sách và giúp lễ tồn tại từ trước, nhưng chỉ chính thức được trao cho nam giới. Đức Giáo hoàng Francis thành lập tác vụ dạy giáo lý hồi năm ngoái.

Trong thánh lễ hôm Chủ Nhật, 23 tháng Giêng, Đức Giáo hoàng phong cho sáu phụ nữ và hai nam giới làm người đọc sách, ba phụ nữ và năm nam giới làm người dạy giáo lý. Ngài trao một cuốn kinh thánh cho mỗi người đọc sách và một cây thánh giá cho mỗi giáo lý viên. Việc chính thức hoá, bao gồm cả nghi lễ phong chức, sẽ khiến các giám mục bảo thủ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc ngăn cản phụ nữ trong giáo phận đảm nhận những vai trò đó.