25/09/2015 | 0

Đức Giáo Hoàng ca ngợi thỏa thuận nguyên tử

Đức Giáo Hoàng ca ngợi thỏa thuận nguyên tử

Washington, DC. (Reuters) – Đức Giáo Hoàng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới loại bỏ vũ khí nguyên tử.

Tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào hôm Thứ Sáu, nhà lãnh đạo tinh thần của 1.2 tỷ tín đồ Công Giáo ca ngợi thỏa thuận nguyên tử gần đây với Iran. Đức Giáo Hoàng đầu tiên từ Mỹ Latin nói thỏa thuận là bằng chứng về tiềm năng của thiện chí chính trị và luật pháp với sự chân thành, kiên nhẫn và kiên trì. Ngài hy vọng thỏa thuận sẽ tồn tại lâu dài và hiệu quả, mang lại những thành quả mong muốn với sự hợp tác của tất cả các bên liên quan. Đức Giáo Hoàng người Argentina cũng kêu gọi thế giới giúp đỡ những người bị ảnh hưởng của phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo.

Tại Liên Hiệp Quốc, Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo chống lại việc áp đặt các giá trị tự do Tây phương vào những nơi khác trên thế giới, qua một chế độ thuộc địa tư tưởng, bằng cách áp dụng mô hình và lối sống không quen thuộc với người dân. (Nguyên Trân)