29/11/2015 | 0

Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Phó Giám Mục giáo phận Bà Rịa

Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Phó Giám Mục giáo phận Bà Rịa

Linh Mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn sẽ là vị tân Phó Giám Mục của Giáo Phận Bà Rịa, với quyền kế vị khi Giám Mục Nguyễn Văn Trâm, 73 tuổi, về hưu, qua đời hay từ chức vì bất cứ lý do gì.

Sinh năm 1952 ở Ðồng Nai, Linh Mục Nguyễn Hồng Sơn đã trải qua quá trình huấn luyện để trở thành tu sĩ từ năm 1961 tới 1971 tại một trường dòng nhỏ ở Sài Gòn, và từ năm 1971 tới 1977 tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X tại Ðà Lạt. Sau khi thụ phong linh mục năm 1980, ông làm cha xứ tại Bình Sơn từ năm 1981 tới 1991. Linh Mục Sơn sau đó theo học và tốt nghiệp cử nhân thần học tín lý tại Viện Công Giáo Paris, Pháp. Từ năm 2006 trở đi, ông làm hiệu trưởng của Tiểu Chủng Viện St. Thomas thuộc Giáo Phận Bà Rịa. Năm 2011, ông trở thành tổng đại diện của Giáo Phận Bà Rịa.

Là một phần của Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Giáo Phận Bà Rịa có khoảng 254,000 giáo dân trong dân số 1.4 triệu người, với 84 giáo xứ và được phục vụ bởi 172 linh mục và gần 800 tu sĩ.

Huy Lam / SBTN