16/12/2015 | 0

Đức duy trì cảnh giác cao

Đức duy trì cảnh giác cao

Berlin, Đức. (Reuters) – Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere nói rằng Đức vẫn duy trì tình trạng cảnh giác cao đối với các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Bộ trưởng Thomas de Maiziere đã tuyên bố như trên sau khi quan sát một cuộc thực tập chống khủng bố của một đơn vị cảnh sát vừa mới được thành lập gọi là Đơn vị Bảo tồn Chứng cứ Cộng Bắt giữ gọi tắt là BFE+. Đơn vị này được thành lập để tăng cường cho lực lượng an ninh hiện hữu. Bộ trưởng Thomas de Maiziere nói rằng nguy hiểm khủng bố quốc tế còn cao ở Đức và ở Âu Châu. Nguy hiểm đang cao, còn cao trong tương lai và lực lượng an ninh phải chuẩn bị.

Trong đầu tháng này Quốc hội Đức đã chấp thuẫn chương trình tham gia chống IS ở Syria. Đức đã đưa phi cơ thám thính Tornado, phi cơ tiếp tế xăng trên không, một chiến hạm giúp bảo vệ chiếc hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp và 1,200 quân nhân. Nhưng Đức sẽ không tham gia không kích IS như Hoa Kỳ, Anh và Pháp. (Robert Võ)