21/02/2014 | 2

Đức Đạt Lai Lạt Ma sắp diễn thuyết tại California

Đức Đạt Lai Lạt Ma sắp diễn thuyết tại California

Washington, DC. (Reuters)
Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma dự đoán rằng sự biến đổi khí hậu sẽ gây thảm họa thiên nhiên trong tương lai và nhân loại thế giới cần phải hợp tác trong thế kỷ tới để đạt đến hòa bình.
Trong bài diễn thuyết tại Viện Doanh Nghiệp Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói nhân loại đang phải đối mặt với một số vấn đề, đặc biệt là thiên tai, bởi vì biến đổi khí hậu do trái đất nóng dần, dẫn tới thảm họa thiên nhiên. Một nhóm bảo thủ mời nhà lãnh đạo tinh thần tới diễn thuyết tại một hội nghị mang tên Hạnh Phúc, Tự Do Thương Mại và sự Hưng Thịnh Nhân Loại.
Trong lời nói mở đầu, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói mục đích của hội nghị này là tìm biện pháp đúng đắn để mang lại cuộc sống hạnh phúc, cá nhân hạnh phúc và cuối cùng là gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, quốc gia hạnh phúc, sau đó là thế giới hạnh phúc. Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959, sau một cuộc nổi dậy bất thành chống lại sự cai trị của Trung Quốc. Các nhóm Tây Tạng lưu vong đang vận động để Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về và tự trị khu vực.
Đức Đạt Lai Lạt Ma dự trù sẽ tới California bắt đầu một loạt các cuộc diễn thuyết trên toàn tiểu bang vào Thứ Bảy, về các chủ đề bao gồm hạnh phúc, bất bạo động và lòng từ bi trong thế kỷ thứ 21. Ông sẽ trở lại Washington vào đầu tháng 3 để nói về tôn giáo tại Nhà Thờ Quốc Gia.

Hằng Nguyễn