18/06/2017 | 1

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện tại lễ tốt nghiệp của trường đại học UC San Diego

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện tại lễ tốt nghiệp của trường đại học UC San Diego

La Jolla, California. (CBS) – Đức Đạt Lai Lat Ma gởi thông điệp tới sinh viên tốt nghiệp trường đại học UC San Diego, tập trung vào sức mạnh từ bi và tầm quan trọng của hiểu biết tình cảm.

Thông điệp này là một phần trong bài nói chuyện của Ngài, trong lễ tốt nghiệp được tổ chức tại RIMAC Field, trước đám đông 25,000 người, trong đó có 9,000 sinh viên tốt nghiệp và những người thân. Đức Đạt Lai Lạt Ma mặc áo choàng tốt nghiệp, khi Ngài nói nhờ lòng từ bi với người khác, thế hệ tương lai có thể bày tỏ một thế giới hòa bình hơn. Chủ đề bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma là giá trị của giáo dục, đạo đức và từ bi vì phúc lợi của bản thân và người khác.

San Diego là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông từng tới thăm trường UC San Diego 5 năm trước. Ngài là Khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình năm 1989, và là nhà lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng. Ngài đi khắp thế giới để vận động cho quyền tự trị của Tây Tạng, hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Ông sống lưu vong tại Ấn Độ, và đi khắp thế giới để chia sẻ thông điệp của mình về hòa bình, bất bạo động và từ bi. (Nguyên Trân)