02/09/2017 | 0

Đức Đạt Lai Lat Ma Kết Thúc 4 Ngày Thuyết Giảng Tại Bắc Ấn Độ

Đức Đạt Lai Lat Ma Kết Thúc 4 Ngày Thuyết Giảng Tại Bắc Ấn Độ

Dharamsala, Ấn Độ. (Reuters) – Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma kết thúc 4 ngày thuyết giảng tại thị trấn Dharamsala, Bắc Ấn Độ vào ngày hôm qua 1 tháng 9.

Hàng ngàn người, trong đó có các nhà sư Tây Tạng, các tín đồ và người ngoại quốc tập trung tại ngôi đền Tây Tạng chính Tsuglagkhang để tham dự buổi diễn thuyết tâm linh. Buổi thuyết giảng, tập trung vào bài bình luận của Phật Hộ về sự lịch duyệt cơ bản của Trung Đạo, được tổ chức theo yêu cầu của một nhóm tín đồ từ Á Châu, trong đó có những người tới từ các quốc gia như Indonesia, Nam Hàn, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Một người mộ đạo Tây Tạng cho biết Đức Đạt Lai Lạt Ma kết thúc bài thuyết pháp bằng cách giảng dạy một chủ đề hiếm hoi lần đầu tiên, làm cho các môn đệ của ngài vui mừng và khiến họ cảm thấy được ban phước. (Nguyên Trân)