08/03/2014 | 1

Đức Đạt Lai Lạt Ma gặp các lãnh tụ quốc hội Hoa Kỳ

Đức Đạt Lai Lạt Ma gặp các lãnh tụ quốc hội Hoa Kỳ

Washington, DC. (CBS)
Sau khi khai mạc phiên họp tại Thượng Viện bằng một lễ cầu nguyện, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gặp các nhà lãnh đạo Quốc Hội. Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner và lãnh đạo khối thiểu số Nancy Pelosi tiếp đón nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, ca ngợi cam kết truyền bá tự do trên toàn thế giới của ông, đồng thời nhấn mạnh đến mối quan hệ lịch sử độc đáo của ông với Hoa Kỳ.
Ông Boehner nói tại bất cứ nơi nào Đức Đạt Lai Lạt Ma tới, lòng nhiệt tâm không mệt mỏi của ông luôn được mọi người yêu mến. Đức Đạt Lai Lạt Ma là tấm gương sáng của thế giới truyền bá tự do, khoan dung, tôn trọng phẩm giá con người và đấu tranh bảo vệ giá trị phổ quát của nhân loại. Còn bà Pelosi thì nói đồng ý với ông Boehner rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là cội nguồn của sự hiểu biết. Bà Pelosi nhớ lại mối quan hệ giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và các tổng thống Hoa Kỳ đã được duy trì từ lâu.
Năm 2007, Tổng Thống George W. Bush trao tặng ông Huy Chương Vàng của Quốc Hội. Đức Đạt Lai Lạt Ma, vừa mừng sinh nhật lần thứ 76, giải thích về quyết định gần đây của ông, chuyển giao quyền lực chính trị và từ bỏ vai trò lãnh đạo chính trị lưu vong Tây Tạng. Ông tin rằng các chế độ quân chủ phong kiến duy trì ngôi vua hay hoàng hậu; tôn xưng vai trò trị vì đất nước của các nhà lãnh đạo tôn giáo nay đã lỗi thời. Trên thực tế, các tổ chức tôn giáo và tổ chức chính trị phải được tách rời.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang có mặt tại Washington để tham dự một nghi lễ Phật Giáo truyền thống vận động thực thi hòa bình thế giới. – N. Trần