Home Tin Tức Hoa Kỳ Đức Đạt Lai Lạt Ma: Biến Đổi Khí Hậu Dẫn Tới Thiên Tai

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Biến Đổi Khí Hậu Dẫn Tới Thiên Tai

Washington, DC. (Reuters)
Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma dự đoán biến đổi khí hậu sẽ gây ra thảm họa thiên nhiên trong tương lai và nhân loại thế giới cần phải hợp tác trong thế kỷ tới để đạt được hòa bình.
Trong bài diễn thuyết tại Viện Doanh Nghiệp Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói nhân loại đang phải đối mặt với một số vấn đề, bao gồm thiên tai, bởi vì biến đổi khí hậu do nóng toàn cầu, do đó một số thảm họa thiên nhiên sẽ xảy ra. Một nhóm bảo thủ mời nhà lãnh đạo tinh thần tới diễn thuyết tại một hội nghị mang tên Hạnh Phúc, Tự Do Thương Mại và sự Hưng Thịnh Nhân Loại.
Trong lời nói mở đầu, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói mục đích của hội nghị này là tìm ra biện pháp đúng đắn để mang lại cuộc sống hạnh phúc, cá nhân hạnh phúc và cuối cùng là gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, quốc gia hạnh phúc, sau đó là thế giới hạnh phúc. Nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959, sau một cuộc nổi dậy bất thành chống lại sự cai trị của Trung Quốc.
Các nhóm Tây Tạng lưu vong đang vận động để Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về và tự trự khu vực. Đức Đạt Lai Lạt Ma dự trù sẽ tới California và bắt đầu một loạt các cuộc diễn thuyết trên toàn tiểu bang vào Thứ Bảy, về những chủ đề bao gồm hạnh phúc, bất bạo động và lòng từ bi trong thế kỷ thứ 21. Ông sẽ trở lại Washington vào đầu tháng 3 để nói về tôn giáo tại Nhà Thờ Quốc Gia. – N. Trần

(1)