26/09/2015 | 0

Đức Đạt Lai Lạ Ma hủy chuyến thăm Hoa Kỳ vì sức khỏe

Đức Đạt Lai Lạ Ma hủy chuyến thăm Hoa Kỳ vì sức khỏe

Irvine, California. (Reuters) – Theo văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Ấn Độ, Đức Đạt Lai Lạt Ma hủy chuyến đi Hoa Kỳ trong tháng 10 sắp tới.

Lý do là sau khi các bác sĩ tại y viện Mayo Clinic ở Minnesota kiểm tra định kỳ sức khỏe của ông, họ khuyên ông nên nghỉ ngơi vài tuần. Thông báo cho biết các bác sĩ không tìm thấy bệnh trạng của ông, nhưng khuyên ông tạm ngưng các hoạt động trong vài tuần. Họ biết quyết định này sẽ gây ra nhiều bất tiện cho những nơi có liên quan, họ chân thành xin lỗi những người làm việc cực nhọc để tổ chức các cuộc thăm viếng trong tháng 10. Thông báo trên không nói chi tiết tình hình sức khỏe hiện nay của Đức Đạt Lai Lạt Ma, các đại diện của ông cũng không trả lời điện thoại hoặc email của giới báo chí.

Đại học Colorado và Hội người Tây Tạng Colorado cho biết Văn Phòng Tây Tạng ở Washington, D.C. thông báo với họ rằng chuyến thăm theo dự định phải hủy bỏ. Theo lịch trình, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tới Đại học Colorado các ngày 20 và 21 tháng 10. Ngoài ra kế hoạch viếng thăm Salt Lake City các ngày 17, 19 và 19 tháng 10 cũng hủy bỏ. Lịch thăm Philadelphia ngày 26 tháng 10 cũng bị xóa. Bản tin AP không nói về chuyến viếng thăm Chùa Điều Ngự ngày 14 tháng 10. Như vậy chuyến thăm nơi đây cũng bị hủy bỏ. (Mai Đức)