Đua Ngựa Theo Kiểu La Mã Cổ Đại Tại Anh

Đua Ngựa Theo Kiểu La Mã Cổ Đại Tại Anh

Llanwrtyd Wells, Anh. (Reuters)
Một thị trấn nhỏ thuộc trung tâm xứ Wales ăn mừng truyền thống đua xe ngựa thuộc thời La Mã cổ đại vào cuối tuần qua.
Thị trấn Llanwrtyd Wells đã làm chủ nhà cho cuộc đua xe hằng năm lần thứ 6 để giành giải vô địch. Mỗi đội ngũ gồm có 3 người, trong đó 2 người đạp trên một loại xe đạp thiết kế đặc biệt được gọi là mountain bike chariots và chở theo người thứ 3.
Một người là Lindsay Ketteringham giải thích, hiện thời đang là tháng giêng và không có sự kiện nào xẩy ra, giáng sinh đã hết và năm mới cũng đã chấm dứt, vì thế cuộc đua là một sự kiện giúp cho họ có một thời gian vui vẻ.
Cuộc đua lộ trình dài ¾ của một dậm chứa đựng một hình thức của con số 8 vòng quanh đường đua, rải rác trên đường là những ổ gà, vũng nước, những góc quẹo gắt và rất nhiều bùn đất.
Vào cuối cùng đã là một đội từ Bristol, Velo Bici thắng được trong cuộc đua. Đội ngũ này đã đeo mái tóc giả mầu trắng của người Phi Châu và nhấn mạnh nhờ vào mái tóc giống như nhân vật Samson trong kinh thánh, đã cho họ sức mạnh để thành công.

Thuý Vi