27/02/2017 | 1

Dự thảo thay thế Obamacare của Đảng Cộng Hòa

Dự thảo thay thế Obamacare của Đảng Cộng Hòa

(Reuters) – Một dự thảo của đảng Cộng hòa nhằm thay thế luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Barack Obama có thể sẽ chấm dứt sự  mở rộng  của chương trình Medicaid, bãi bỏ việc phạt tiền những người không mua bảo hiểm và loại bỏ thuế đánh vào các ngành kỹ nghệ y tế cũng như trên những người có thu nhập cao.

Đó là những chủ điểm chính trong bản nghị sự mà chủ tịch Hạ viện, Paul Ryan, công bố mùa hè vừa qua và cũng tương tự như bản phác thảo mà các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa, trong khoảng 2 tuần,  đã đưa cho các nhà lập pháp.  Theo bản dự thảo trên , các hãng bảo hiểm có thể tính tiền bảo phí cho khách hàng cao niên mắc gấp năm lần so với giới trẻ.

Trong khi đó, so với luật Obamacare chỉ cho phép ở tỉ lệ 3-1 mà thôi.  Kế hoạch của Cộng Hòa có thể đưa đến chấm dứt việc mở rộng chương trình bảo hiểm y tế Medicaid cho những gia đình có thu nhập vừa nhích qua mức nghèo khổ.

Hiện nay, chương trình Medicaid phục vụ cho hơn 70 triệu người được bảo hiểm trên phần lớn các chi phí y tế cho họ.  Nhưng, với dự luật của Cộng hòa, việc chi trả của Medicaid bị giới hạn qua việc cung cấp một ngân khoản cố định đến từng tiểu bang dựa trên số người thụ hưởng.

Tiền phạt trên thuế thu nhập dành cho những người không có bảo hiểm sẽ chấm dứt, cũng như việc liên bang hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp để được có bảo hiểm.

Thay vào đó, những ai không có bảo hiểm từ chỗ làm hay trong các chương trình của chính phủ sẽ nhận được khoản tín dụng thuế , ở mức 2,000 cho những người dưới 39 tuổi cho đến $4,000 cho người trên 60 và cao hơn.

Đề xuất của Cộng Hòa còn bao gồm:   Cho phép công ty bảo hiểm tính bảo phí mắc hơn 30% cho những ai đóng tiền bảo phí không đúng hạn.  Hủy bỏ thuế lợi tức đầu tư theo luật Obama áp đặt trên lợi nhuận từ đầu tư của những người có thu nhập cao và trên nhiều loại dụng cụ y tế.

Hủy bỏ tiêu chuẩn trong Obamacare đòi hỏi các công ty bảo hiểm phải trả 10 khoản dịch vụ như là tiền thuốc, tiền chăm sóc sản phụ thay vì để cho tiểu bang quyết định việc này.  Chấm dứt việc phạt thuế trên những công ty không mua bảo hiểm cho nhân viên.

Thưởng 100 tỉ trong vòng 10 năm cho những tiểu bang khống chế chi phí y tế. (Mai Đức)