13/02/2018 | 1

Dự thảo ngân sách tổng thống Trump: cắt giảm chi tiêu nội địa, medicare; tăng chi quốc phòng và bức tường

Dự thảo ngân sách tổng thống Trump: cắt giảm chi tiêu nội địa, medicare; tăng chi quốc phòng và bức tường

Washington DC. (Reuters) Hôm qua 12/02, Tổng Thống Trump công bố dự thảo ngân sách của ông, trong đó kêu gọi cắt giảm chi tiêu nội địa và các chương trình xã hội như Medicare; đồng thời tăng cường chi tiêu quân sự và tài trợ cho bức tường biên giới.

Trong thời gian tranh cử, ông Trump cam kết sẽ không đụng tới các chương trình phúc lợi phổ biến như Medicare và Social Security. Nhưng dự thảo ngân sách mới của ông sẽ giảm 236 tỷ Mỹ Kim chi tiêu cho Medicare trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc lập luận rằng chương trình cắt giảm sẽ được thông qua một số cải cách cho chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ đối với người cao tuổi, không phải là cắt giảm phúc lợi.

Theo Reuters, có rất ít cơ hội để những cắt giảm này trở thành hiện thực, vì Quốc hội -là cơ quan kiểm soát tiền của liên bang- hiếm khi thực hiện dự thảo ngân sách của tổng thống. Thay vào đó, ngân sách cho phép Tòa Bạch Ốc đưa ra các ưu tiên trong năm.

John Yarmuth, là thành viên Dân Chủ hàng đầu trong Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, lên tiếng chỉ trích. Trong bản tuyên bố phát hành tối hôm qua, ông Yarmuth nói rằng những cắt giảm này phản ảnh một thái độ khinh thị đối với gia đình lao động Mỹ, thiếu hẳn một tầm nhìn cho một xã hội mạnh mẽ hơn.

Trong dự thảo ngân sách, tổng thống cũng kêu gọi cắt giảm các chương trình chi tiêu phi-quốc-phòng, mà Tòa Bạch Ốc cho rằng sẽ giảm bớt thâm hụt ngân sách liên bang 3,000 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm. (Mai Đức)