21/01/2022 | 9

Dự thảo lệnh hành pháp của ông Trump ra lệnh cho vệ binh quốc gia thu giữ các máy bỏ phiếu bị lộ

Dự thảo lệnh hành pháp của ông Trump ra lệnh cho vệ binh quốc gia thu giữ các máy bỏ phiếu bị lộ

Bản dự thảo về một lệnh hành pháp được chuẩn bị cho Tổng thống Donald Trump lúc bấy giờ và được tờ báo Politico đưa ra hôm thứ Sáu ra lệnh Bộ trưởng Quốc phòng cử Vệ binh Quốc gia đến thu giữ các máy bỏ phiếu trên toàn quốc trong những tuần sau cuộc bầu cử năm 2020.

Lệnh này, chưa bao giờ được ông Trump ký, cũng sẽ chỉ định một luật sư đặc biệt “tiến hành tất cả các thủ tục tố tụng hình sự và dân sự nếu thích hợp dựa trên bằng chứng thu thập được” và kêu gọi bộ trưởng quốc phòng đưa ra bản đánh giá 60 ngày sau khi hành động bắt đầu.

Bài báo của Politico bao gồm một bản fax của lệnh hành pháp này, nhưng không cho biết làm thế nào mà tờ báo này có được tài liệu này hoặc tài liệu đó thuộc quyền sở hữu của ai.  Dự thảo lệnh hành pháp dường như nằm trong số các hồ sơ mà ủy ban Hạ viện điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 vào tòa nhà quốc hội của Hoa Kỳ đang tìm cách thu thập từ Cơ quan Lưu trữ Quốc gia.

Tài liệu này nằm trong số các tài liệu mà ủy ban điều tra tìm kiếm thông qua hồ sơ gửi lên tòa án.  Những tài liệu đó đã được bàn giao cho ủy ban trong tuần này sau khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu của ông Trump về việc ngăn chặn các tài liệu được giao nộp. Không rõ ai đã viết dự thảo lênh hành háp, được đề ngày 16 tháng 12 năm 2020,