24/09/2015 | 0

Dự luật về hội xiết chắt hơn quyền hội họp của người dân

Dự luật về hội xiết chắt hơn quyền hội họp của người dân

Hội Phụ Nữ Nhân Quyền

Theo Bộ trưởng Nội vụ – ông Nguyễn Thái Bình, quyền lập hội là một trong các quyền cơ bản của người dân được hiến pháp công nhận và được nhà nước tạo điều kiện cho hoạt động, cũng như phát triển. Ông nói để hiện thực hóa các quyền con người được hiến pháp năm 2013 quy định, Luật về hội được xây dựng nhằm bảo đảm quyền lập hội của công dân.

Tuy nhiên, dự luật về hội này được các luật gia và nhà hoạt động trong nước nhận xét là dự luật hạn chế quyền tự do lập hội và hoạt động hội họp của công dân.

Ngay từ Khoản 1 Điều 1 của dự luật đã nêu rõ “Luật này quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về hội”. Điều đó đồng nghĩa rằng, dự luật này được xây dựng nhằm mục đích quản lý và siết chặt quyền tự do lập hội và hội họp.

Đặc biệt là các hội bị gắn mác “ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội” thì sẽ không thể được thành lập. Bởi “an ninh quốc gia” đối với CSVN chính là sự tồn tại của chế độ toàn trị hiện hành và vị thế cầm quyền của đảng cộng sản.

Ngoài ra, dự luật về hội này không áp dụng đối với Mặt Trận Tổ Quốc, Công Đoàn Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng – chính là các hội theo chuẩn mực quốc tế.

Nhiều chuyên gia nhìn nhận, xét về nội dung tổng thể, dự luật này có điểm mới là chia ra hai loại hội – có và không có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, dự luật này nhằm hướng đến bắt buộc các hội phải có tư cách pháp nhân để tiện quản lý. Xét về nội dung chi tiết, các quy định không có sự thay đổi so với các quy định hiện hành về lập hội từ năm 1957 với Sắc lệnh số 102/SL/1957 và Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ CSVN.

Dự luật này chứa đựng những quy định về thủ tục hành chánh rườm rà, tốn nhiều thời gian, mà theo tính toán, để thành lập được một hội theo quy trình này mất tối thiểu hai năm. Chưa kể đến sự can thiệp quá sâu của chính quyền vào việc tổ chức nhân sự, hoạt động của các hội. Một hội được thành lập sẽ chịu sự quản lý của hai bộ: Bộ Nội vụ và bộ chủ quản về chuyên ngành.

Nhiều nhà hoạt động đánh giá, nếu dự luật này được thông qua mà không có sự thay đổi gì căn bản, thì sẽ là điều bất lợi cho quá trình xây dựng xã hội dân sự và tiến trình dân chủ tại Việt Nam.

Nhật Nam / SBTN