31/05/2023 | 67

DỰ LUẬT TRẦN NỢ TIẾN TỚI CUỘC BỎ PHIẾU CUỐI CÙNG TẠI HẠ VIỆN SAU KHI ÔNG MCCARTHY NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ ĐẢNG DÂN CHỦ

DỰ LUẬT TRẦN NỢ TIẾN TỚI CUỘC BỎ PHIẾU CUỐI CÙNG TẠI HẠ VIỆN SAU KHI ÔNG MCCARTHY NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ ĐẢNG DÂN CHỦ

Một dự luật nâng trần nợ và cắt giảm chi tiêu chính phủ đã vượt qua một rào cản thủ tục quan trọng tại Hạ viện vào thứ Tư, mở đường cho một cuộc bỏ phiếu cuối cùng trên sàn hạ viện vào buổi tối. Nghị quyết bắt đầu cuộc tranh luận chính thức về Đạo luật Trách nhiệm Tài chính được thông qua với số phiếu 241-187, với 52 dân biểu thuộc đảng Dân chủ đứng về phía đảng Cộng hòa và 29 dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu chống, cùng với hầu hết các đảng viên dân biểu đảng Dân chủ.  Khi cuộc bỏ phiếu kéo dài quá thời hạn, rõ ràng là Chủ tịch Hạ viện Cộng Hòa Kevin McCarthy sẽ cần đến phiếu dân biểu thuộc đảng Dân chủ để thông qua dự luật với đa số phiếu. Quốc hội đang gấp rút phê duyệt biện pháp này trước thứ Hai, ngày sớm nhất mà Hoa Kỳ có nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên.  Tầm quan trọng của sự ủng hộ của đảng Dân chủ ngày càng trở nên rõ ràng vào thứ Tư, khi cả hai đảng đều nhận ra rằng ông McCarthy sẽ cần phiếu bầu của đảng Dân chủ chỉ để đưa dự luật giới hạn nợ lên sàn Hạ viện để bỏ phiếu lần cuối, chứ đừng nói đến việc thực sự thông qua luật này. Với hơn hai chục dân biểu Cộng hòa đã cam kết làm bất cứ điều gì họ có thể làm vào thứ Tư để ngăn dự luật trần nợ tăng lên và tỷ lệ 4 phiếu bầu hiện tại của ông McCarthy, bất kỳ kế hoạch nào nhằm cố gắng thông qua thủ tục mà không có phiếu bầu của đảng Dân chủ đều xem như phải hủy bỏ.