12/06/2015 | 0

Dự luật TPA liên quan đến hiệp ước TPP bị rớt tại hạ viện

Dự luật TPA liên quan đến hiệp ước TPP bị rớt tại hạ viện

Mặc dù, hạ viện đã chuẩn thuận với dự luật cho phép quyền đàm phán được gọi tắt là TPA cho hành pháp với tỉ số là 219 trên 211, tuy nhiên, dự luật TPA không thể đi đến bàn làm việc của tổng thống để trở thành luật, vì một điều khoản quan trọng được gọi tắt là TAA với tỉ số 126 thuận và 302 chống. Điều khoản TAA liên quan đến trợ cấp cho các nhân viên bị mất việc hay bỏ việc khi hiệp ước giao thương xuyên Thái Bình Dương được thi hành. Lãnh tụ thiểu số tại Hạ viện, bà Nancy Polosi, thuộc đảng dân chủ tiểu bang California, đã bỏ phiếu chống lại điều khoản này, vì không đáp ứng đủ những đòi hỏi cho quyền lợi nhân công Hoa kỳ. Bà tuyên bố rằng cần phải làm chậm bớt tiến trình để đem quyền lợi tốt nhất cho người dân Mỹ.

Phía Cộng Hòa ủng hộ cho hiệp ước giao thương này, đang tìm mọi cách để dự luật được thông qua. Dân biểu Cộng hòa Pete Sessions của tiểu bang Texas tuyên bố: chúng tôi có rất nhiều cách để thông qua. Ông nhấn mạnh: “Phía Dân Chủ cần biết rõ rằng trước sau gì chúng tôi cũng sẽ thông qua dự luật TPA.”

Hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương là một trong những chính sách thuộc kế hoạch xoay trục tại châu Á Thái bình dương của tổng thống Obama, nhằm liên kết các quốc gia ven bờ Thái bình dương để đương đầu với sức mạnh đang lên của Trung Cộng. Sáng Thứ Sáu 12/06, chính Tổng Thống Obama đã thân chinh sang quốc hội để vận động các vị dân cử Dân chủ, thuộc đảng của chính ông, bỏ phiếu thuận. Nhưng kết quả chiều nay cho thấy đảng Dân Chủ không đồng ý với tổng thống cùng đảng với họ.

Mai Phi Long / SBTN