12/08/2015 | 1

Dự luật tiếp cận thông tin còn mù mờ, bất cập

Dự luật tiếp cận thông tin còn mù mờ, bất cập

Người dân có quyền được biết!

Sau khi tiếp nhận, đánh giá về dự luật, Phó chủ tịch Quốc hội – ông Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng, hiện nay nhiều nội dung, giấy tờ đóng dấu mật tràn lan là không hợp lý, thậm chí có những giấy mời họp cũng đóng dấu mật. Ông Sơn đưa ra thêm ví dụ về tình hình sức khỏe của một số quan chức, như các ông Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh thời gian qua. Ông nói: “Tôi nghĩ chuyện sức khỏe của cán bộ không đến mức bí mật. Vì cứ coi là bí mật nên mới sinh ra nhiều chuyện phức tạp, báo chí đưa tin, rồi đồn đoán này khác”.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho rằng, quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của người dân đã được hiến pháp quy định. Tuy nhiên, theo ông Cường, pháp luật hiện hành quy định chưa rõ và chưa thống nhất về nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; về cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin; về phương thức, hình thức, trình tự, thủ tục tiếp cận thông tin. Do vậy, quyền tiếp cận thông tin của người dân chưa được bảo đảm bằng các cơ chế pháp lý đủ mạnh.

Theo đánh giá của Chính phủ, nhu cầu thông tin của công dân đang ngày càng gia tăng. Trong khi đó, theo ông Hà Hùng Cường, việc công khai và cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của người dân, chưa tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin chủ động, nhanh chóng và thuận tiện.

Ông Cường nhận định: “việc cung cấp thông tin còn nhiều bất cập đã dẫn đến nhiều hệ lụy như một bộ phận cán bộ, công chức lợi dụng vị trí đặc quyền nắm giữ thông tin để trục lợi, tham nhũng, tiêu cực”.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi đề nghị không chỉ cơ quan nhà nước mới có trách nhiệm cung cấp thông tin khi công dân yêu cầu, mà mọi thông tin liên quan đến đời sống người dân, lợi ích của cộng đồng thì tổ chức nào cũng phải cung cấp.

Trên thực tế hiện nay, người dân luôn bị hạn chế tiếp cận thông tin của nhà nước. Đặc biệt là liên quan đến chi tiêu ngân sách với các đề án mù mờ, thiếu minh bạch. Mặt khác, người dân chỉ được tiếp cận với những con số ảo, không chính xác và không đầy đủ từ phía chính quyền. Các hoạt động thống kê ngoài nhà nước cũng bị cản trở, bởi quyền tiếp cận thông tin không được bảo đảm.

Trách nhiệm giải trình của nhà nước gắn bó mật thiết với quyền tiếp cận thông tin. Bởi có đầy đủ thông tin thì người dân mới có thể giám sát các hoạt động của chính quyền. Điều này giúp tăng tính minh bạch và dân chủ trong xã hội. Nhưng đó cũng chính là điều các chế độ toàn trị luôn sợ hãi. Do đó, tương lai của dự luật này, và việc thực thi luật nếu được thông qua vẫn còn mù mờ.

Nhật Nam / SBTN