21/05/2015 | 3

Dự luật thương mại vượt trở ngại tại Thượng Viện

Dự luật thương mại vượt trở ngại tại Thượng Viện

Washington, DC. (Reuters) – Dự luật thúc đẩy thương mại với Á Châu đã vượt qua được một trở ngại khác tại Thượng Viện vào hôm Thứ Năm, giúp Tòa Bạch Ốc tiến một bước gần hơn tới quyền thúc đẩy Quốc Hội thông qua thỏa thuận thương mại nhanh.

Các thượng nghị sĩ biểu quyết với kết quả 62-38 là một chiến thắng quan trọng cho Tổng Thống Obama và thiết lập một quyết định nhanh chóng với quyền đàm phán thương mại nhanh mà tổng thống cần để hoàn tất thỏa thượng thương mại Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương. TPP được coi là trọng tâm các nỗ lực của Hoa Kỳ để đối phó với sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc. 13 trong số 44 thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ ủng hộ dự luật trong cuộc biểu quyết lần thứ hai tại Thượng Viện. Một số ủng hộ dự luật sau khi lãnh đạo đa số tại Thượng Viện Mitch McConnell, thuộc đảng Cộng Hòa, bảo đảm với họ rằng ông sẽ tổ chức một cuộc biểu quyết vào tháng tới cho một dự luật để gia hạn điều lệ của Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng. Điều lệ dự trù hết hạn vào cuối tháng 6.

Nay các thượng nghị sĩ sẽ xem xét cả sửa đổi dự luật. Nếu tất cả các thượng nghị sĩ đều hợp tác, dự luật có thể được đưa ra biểu quyết vào cuối ngày Thứ Năm, chỉ cần đa số đơn giản 51 phiếu thuận là được thông qua. Theo dự luật trên, Quốc Hội có thể chuẩn thuận hoặc bác bỏ các thỏa thuận thương mại, chẳng hạn như TPP, nhưng không được sửa đổi nội dung của thỏa thuận. (Nguyên Trân)