13/05/2015 | 0

Dự luật thương mại không được thông qua tại Thượng Viện

Dự luật thương mại không được thông qua tại Thượng Viện

Washington, DC. (Reuters) – Các Thượng Nghị sĩ Dân Chủ, đứng đầu là nhóm Thượng Nghị sĩ chủ trương bảo vệ mậu dịch, hôm thứ Ba giáng một đòn vào tổng thống Obama bằng việc bác bỏ dự luật cho phép tổng thống đàm phán nhanh các hiệp định tự do mậu dịch, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.

Với 52 phiếu thuận và 45 phiếu chống, các thượng nghị sĩ bác bỏ đề nghị mở các cuộc tranh luận về dự luật Trade Promotion Authority, gọi tắt là TPA. Các cuộc tranh luận về dự luật này chỉ có thể được mở khi có 60 phiếu thuận trên tổng số 100 thượng nghị sĩ. TPA là dự luật cho phép tổng thống có quyền hành rộng rãi để đàm phán nhanh các hiệp định tự do mậu dịch quốc tế, sau đó Quốc Hội chỉ có thể bỏ phiếu thuận hoặc chống, chứ không được sửa đổi nội dung của các hiệp định. Nếu được thông qua, dự luật TPA sẽ được áp dụng đối với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và hiệp định tự do mậu dịch Hoa Kỳ Châu Âu.

Trong khi phe Cộng Hòa chỉ trích hành động của phe Dân Chủ, thì giới công đoàn ở Mỹ vỗ tay hoan nghênh. Tháng trước, một chủ tịch công đoàn lớn nhất Hoa Kỳ kêu gọi Quốc Hội không trao quyền cho tổng thống Obama để thương lượng các hiệp định tự do mậu dịch, đặc biệt là hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Họ sợ việc mở rộng cửa các thị trường Hoa Kỳ sẽ làm suy yếu nhiều lĩnh vực công nghiệp trong đó có công nghiệp xe hơi. (Mai Đức)