04/12/2017 | 1

Dự luật thuế của đảng Cộng Hòa được đưa ra ủy ban hội nghị lưỡng viện để hòa giải

Dự luật thuế của đảng Cộng Hòa được đưa ra ủy ban hội nghị lưỡng viện để hòa giải

Washington DC (CBS) – Thượng viện Cộng Hòa thông qua dự luật thuế lúc 3 giờ sáng Thứ Bảy, đánh dấu một thành công đáng kể cho đảng này, vốn đã từng thất bại trong việc xóa bỏ và thay thế Obamacare.

Tuy nhiên, sau khi dự luật thuế được Thượng Viện thông qua, đảng Cộng Hòa không vội ăn mừng. Vì tất cả mọi người đều biết rằng vẫn còn nhiều trở ngại phía trước. Hiện nay đảng Cộng Hòa lưỡng viện chuẩn bị tổ chức một hội nghị hòa giải hiếm hoi, nhằm dung hòa hay loại bỏ một số khác biệt của họ.

Một là dự luật Thượng Viện giảm thuế cá nhân tới năm 2025, trong khi đó dự luật Hạ Viện giảm thuế cá nhân vĩnh viễn. Cả hai dự luật cùng giảm thuế doanh nghiệp vĩnh viễn.

Hai là dự luật Thượng Viện giảm 20% thuế doanh nghiệp, bắt đầu hiệu lực từ năm 2019. Trong khi đó dự luật Hạ Viện giảm 20% thuế doanh nghiệp, bắt đầu hiệu lực từ năm 2018.

Ba là dự luật Thượng Viện xóa bỏ điều khỏa bắt buộc cá nhân mua Obamacare. Trong khi đó dự luật Hạ Viện không đả động tới điều này.

Bốn là dự luật Thượng Viện tăng gấp đôi miễn trừ thuế tài sản thừa kế, để người Mỹ có thể để chuyển $11 triệu Mỹ Kim cho người thừa kế mà không phải đóng thuế. Trong khi đó, dự luật Hạ Viện hoàn toàn xóa bỏ thuế đánh vào tài sản thừa kế vào năm 2024.

Năm là dự luật Thượng Viện duy trì khoản khấu trừ tiền lời trả cho ngân hàng khi mua bất động sản hiện tại là 1 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó, dự luật Hạ Viện giảm một nửa còn 500,000 Mỹ Kim.

Sáu là dự luật Thượng Viện có 7 khung thuế và hạ thấp mức thuế cao nhất. Trong khi đó dự luật Hạ Viện có 4 khung thuế và duy trì mức thuế cao nhất. (Mai Đức)