14/07/2015 | 0

Dự luật sửa đổi Bộ Luật Hình Sự không nhắc tới các điều 88, 79, 258

Dự luật sửa đổi Bộ Luật Hình Sự không nhắc tới các điều 88, 79, 258

Nội dung lấy ý kiến bao gồm toàn bộ dự luật, trọng tâm là những vấn đề như: trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội mà pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn, …

Các nội dung về bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân cũng được lấy ý kiến.

Thời gian lấy ý kiến được xác định là từ 15/7 đến 14/9. Bộ Tư pháp sẽ báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến trình lên Thủ tướng trước ngày 23/9/2015.

Người dân có thể góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản; hoặc tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và các hình thức phù hợp khác. Ý kiến của nhân dân góp ý vào dự thảo này gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Tư pháp. Sau khi hết thời hạn góp ý, dự luật sẽ được nghiên cứu, chỉnh lý lại trước khi trình lên Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10, sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Dự luật sửa đổi BLHS lần này không nhắc tới chuyện bãi bỏ hay sửa đổi các điều luật bị người dân và cộng đồng quốc tế mạnh mẽ chỉ trích, như điều 88, 79 và 258. Điều đó cho thấy chính quyền CSVN vẫn muốn bám víu vào các điều luật mơ hồ để đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến.

Nhật Nam / SBTN