26/10/2017 | 0

Dự luật ngân sách được hạ viện thông qua với kết quả khít khao

Dự luật ngân sách được hạ viện thông qua với kết quả khít khao

Washington DC. (Reuters) – Hạ Viện vừa thông qua dự thảo về ngân sách vào trưa nay 26/10, xóa bỏ mọi chướng ngại vật trên con đường dẫn tới buổi bỏ phiếu cho dự luật cải cách thuế.

Kết quả tại Hạ Viện rất khít khao, với 216 trên 212, tức là có 20 thành viên Cộng Hòa cùng đảng Dân Chủ để cùng chống lại dự luật này.

Dù dự luật được thông qua, những người phản đối cho biết họ muốn chống lại điều khoản xóa bỏ chương trình Giảm Thuế Địa Phương và Tiểu Bang trong dự luật cải cách thuế- SALT. Dự luật ngân sách bao gồm quy tắc hòa giải, cho phép Thượng Viện thông qua dự luật cải cách thuế bằng đa số phiếu, chứ không cần có 60 phiếu để vượt qua biện pháp filibuster. Nhưng vì trong dự luật có quy tắc hòa giải, nên tổng thống không cần phải ký vào dự luật ngân sách này.

Khung cải cách thuế hiện tại kêu gọi xóa bỏ khoản khấu trừ thuế SALT, mức thuế đang được gần 1/3 người Mỹ nộp đơn đóng thuế sử dụng. Việc xóa bỏ khoản khấu trừ thuế SALT giúp đảng Cộng Hòa tăng hơn một tỷ Mỹ Kim để giúp chi trả cho việc giảm thuế  trong 10 năm. Đây sẽ là nguồn thu nhập khổng lồ cho kế hoạch tổng thể của đảng Cộng Hòa trong việc cải cách thuế. Nhưng đảng Cộng Hòa ở các tiểu bang New York, New Jersey, Illinois và California lập luận rằng cử tri của họ sống nhờ vào chương trình khấu trừ thuế SALT. Trong khi một số người sẵn sàng xóa bỏ khoản khấu trừ thuế SALT, thì một số người khác không ủng hộ mọi hình thức thỏa hiệp, và muốn các nhà lập pháp đừng đụng chạm tới SALT. (Mai Đức)