DỰ LUẬT HỖ TRỢ THỢ LÀM NAIL ĐƯỢC THƯỢNG VIỆN KENTUCKY THÔNG QUA, CHUẨN BỊ CHUYỂN SANG HẠ VIỆN

DỰ LUẬT HỖ TRỢ THỢ LÀM NAIL ĐƯỢC THƯỢNG VIỆN KENTUCKY THÔNG QUA, CHUẨN BỊ CHUYỂN SANG HẠ VIỆN

Ba dự luật do đảng Dân chủ đề nghị để hỗ trợ cho ngành làm nail tại Kentucky đã được Thượng viện tiểu bang này thông qua vào sáng thứ Sáu (23 tháng 2). Hai trong số các dự luật, Senate Bill 48 và Senate Bill 14, đã nhận được sự ủng hộ của toàn thể thượng viện, và dự luật thứ ba, Senate Bill 45, đã nhận được 32 phiếu bầu từ phía đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, với ba thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống. Khi chỉ còn 23 ngày là kết thúc phiên họp của các nhà lập pháp, đây là những dự luật đầu tiên được đảng Dân chủ Kentucky đề nghị được Thượng viện thông qua. Bởi vì đảng Cộng hòa chiếm đa số trong cơ quan lập pháp của Kentucky, thường có nhiều dự luật của đảng này được điều trần và bỏ phiếu. SB 14, được tài trợ bởi Chủ tịch Hội nghị đảng Dân chủ Reggie Thomas bổ sung thêm một đại diện những người làm nail và một thành viên công dân khác vào Hội đồng Thẩm mỹ Kentucky, đồng thời xóa bỏ các rào cản đối với những người nộp đơn xin làm làm nail, chẳng hạn như cho phép thi lấy bằng làm nail bằng tiếng mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai mà người nộp đơn thành thạo. Đây là một thành công lớn nhờ vào công cuộc đấu tranh của cô Lianna Nguyễn, anh Di Trần cùng với những người làm nail tại tiểu bang Kentucky trong suốt thời gian qua chống lại những bất công mà ngành này gặp phải tại tiểu bang.