02/06/2015 | 0

Dự luật giám sát vượt rào cản tại Thượng Viện

Dự luật giám sát vượt rào cản tại Thượng Viện

Washington, DC. (Reuters) – Một dự luật sẽ chấm dứt việc cơ quan tình báo thu thập trên qui mô lớn dữ liệu điện thoại của người dân Hoa Kỳ và thay thế bằng một hệ thống có mục tiêu hơn.

Dự luật đã vượt được rào cản thủ tục tại Thượng Viện vào hôm Thứ Ba ngày 2 tháng 6, mở đường cho các nhà lập pháp xem xét các sửa đổi đối với dự luật. Thượng Viện đã biểu quyết với kết quả là 83-14 để tranh luận giới hạn dự luật, còn được gọi là Luật Tự Do Hoa Kỳ. Theo qui định của Thượng Viện, cuộc tranh luận diễn ra từ không cho tới 30 giờ đồng hồ trước khi các nhà lập pháp bỏ phiếu cho các các tu chính, mặc dù các nhà lãnh đạo Thượng Viện dự trù bỏ phiếu ngay trong ngày. Hạ Viện đã thông qua dự luật vào ngày 13 tháng 5.

Tuy nhiên nếu bất kỳ tu chính nào được thông qua, dự luật sửa đổi sẽ phải được gởi trở lại Hạ viện để chuẩn thuận trước khi gởi tới Tòa Bạch Ốc để Tổng Thống Barack Obama ký thành luật. Các khoản tu chính, do chủ tịch Uỷ ban Tình báo Thượng viện Richard Burr đề nghị, bao gồm việc gia hạn chương trình thu thập dữ liệu từ 6 tháng tới 1 năm, dài gấp đôi thời gian trong dự luật đã được Hạ Viện thông qua với đa số áp đảo vào tháng trước. (Nguyên Trân)