Dự luật cho đảng viên cộng sản làm công chức tại California được rút lại

Dự luật cho đảng viên cộng sản làm công chức tại California được rút lại

Ảnh: Sacramento Bee

Theo nhật báo The Sacramento Bee, Dân Biểu Rob Bonta  hôm Thứ Tư 17/05 đã xin rút Dự Luật AB 22 ra khỏi Hạ Viện California.

Ông Bonta là tác giả Dự Luật AB 22, được Hạ Viện California thông qua hôm 8 Tháng 5, với số phiếu 41-30, cho phép bỏ điều khoản cấm đảng viên cộng sản làm công chức tại California. Ông Bonta cho biết, ông soạn thảo AB-22, để  gạn lọc bớt những ngôn từ trong qui định chính quyền California liên quan tới đảng viên cộng sản, vì đây là một sự khó chịu đối với một số công chức California.

Thế nhưng, khi dự luật của ông được thông qua, nó tạo ra phản ứng dữ dội trong các cộng đồng, nhất là cộng đồng Việt Nam, nơi có nhiều người từng là nạn nhân của cộng sản. Mặc dù dự luật được Hạ Viện thông qua và chuẩn bị chuyển sang Thượng Viện xem xét, nhưng theo luật, tác giả có quyền xin rút ra. Và ông Bonta đã quyết định rút lại.

Cách đây khoảng một thập niên, một dự luật tương tự cũng được lưỡng viện Quốc Hội California thông qua, nhưng bị Thống Đốc Arnold Schwarzenegger phủ quyết.

Cũng trong cùng ngày Thứ Tư 17/05, Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi, cùng nhiều tổ chức cộng đồng và đoàn thể đã đồng ý đoàn kết để ngăn chặn không cho Cộng Sản xâm nhập vào chính quyền tiểu bang, bằng cách thành lập “Ủy Ban Ngăn Chặn Dự Luật AB 22”.

Tường Thắng / SBTN