15/06/2018 | 6

Dự luật cắt giảm chương trình trợ cấp thực phẩm tấn công vào người nghèo ở nông thôn

Dự luật cắt giảm chương trình trợ cấp thực phẩm tấn công vào người nghèo ở nông thôn

Ảnh: Reuters

Webster County, West Virginia – Hàng tháng, gia đình gồm 6 người của Bruce Green sống nhờ vào khoản trợ cấp lương thực của chính phủ liên bang, trị giá khoảng 600 Mỹ Kim một tháng. Đối với gia đình Greens và những người Mỹ nông thôn khác nhận chương trình hỗ trợ về lương thực, cuộc sống của họ có thể sẽ khó khăn hơn nếu đảng Cộng Hòa thực hiện các kế hoạch khiến người Mỹ ở nông thôn không đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp thực phẩm.

Là một cử tri độc lập, Bruce 35 tuổi, cho biết mỗi tháng gia đình anh chỉ cần hụt đi 100 Mỹ Kim là gặp nhiều tai họa. Là một viên chức của chính quyền địa phương, lương hàng năm của Bruce là 23,000 Mỹ Kim. Vợ của anh không có việc làm, chỉ ở nhà giữ 4 đứa con nhỏ.

Đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện đang có kế hoạch hạn chế chương trình viện trợ lương thực, trong một điều khoản của một dự luật về nông trại mở rộng. Dự luật khó thành hiện thực, vì chắc chắn đảng Dân Chủ ở Hạ Viện sẽ bỏ phiếu để chống lại dự luật.

Đảng Cộng Hòa Hạ Viện muốn cắt giảm phúc lợi nếu họ vẫn còn nắm quyền kiểm soát quốc hội. Nếu dự luật của họ được thông qua, chỉ còn khoảng 1.2 triệu người Mỹ nghèo được cung cấp phúc lợi trong năm 2028. Ngoài ra, họ cũng muốn cắt luôn chương trình tem phiếu thực phẩm (food stamp), hiện giúp hơn 40 triệu người Mỹ nghèo sống sót mỗi tháng. (Mai Đức)