28/06/2017 | 0

Dự luật bảo hiểm sức khỏe Thượng Viện đe dọa dịch vụ nhà dưỡng lão

Dự luật bảo hiểm sức khỏe Thượng Viện đe dọa dịch vụ nhà dưỡng lão

Washington DC. (CBS) – Giới chức điều hành dịch vụ nhà dưỡng lão phản đối mãnh liệt dự luật bảo hiểm sức khỏe của Thượng Viện, nhằm thay thế Obamacare. Họ lo ngại rằng việc cắt giảm hàng tỷ Mỹ kim chương trình Medicaid sẽ làm tổn thương ngành dịch vụ này.

Theo tổ chức phi lợi nhuận Henry Kaiser Family Foundation, chương trình Medicaid bao trả chi phí hơn 60% cho khoảng 1.4 triệu người cao niên đang được chăm sóc tại các nhà dưỡng lão. Ngoài ra, có ít nhất 21% tiền quỹ Medicaid được cấp trực tiếp để trả cho dịch vụ nhà dưỡng lão, cũng như cho các cơ quan y tế và xã hội cung cấp dịch vụ Long Term Care- chương trình chăm sóc y tế cho những người mất khả năng tự chăm sóc vì bị bệnh nan y.

Theo ước tính của Kaiser, chi phí mỗi năm cho một cư dân cao niên sống trong nhà dưỡng lão là 82 ngàn Mỹ kim . Nếu ngân quỹ của Medicaid bị cắt giảm, sự tác động lên hàng triệu người cao niên sẽ rất to lớn.

Hôm Thứ Hai 26/06, Văn phòng Ngân sách Quốc Hội ước tính dự luật bảo hiểm sức khỏe Thượng Viện sẽ giảm chi tiêu liên bang cho Medicaid là 772 tỷ Mỹ kim trong một thập niên tới. Để đối phó trước tình hình trên, các chính quyền tiểu bang có thể giới hạn số người hội đủ điều kiện cần dịch vụ Long Term Care.

Các tiểu bang cũng có thể giảm các chi trả. Điều này gây nguy hiểm cho nỗ lực nhằm nâng cao chương trình chăm sóc người cao niên tại các nhà dưỡng lão.

Nhiều tổ chức có lợi nhuận và phi lợi nhuận đoàn kết lại trong việc phản đối sự cắt giảm Medicaid, trong đó có nhà dưỡng lão Menorah Park, một cơ sở phi lợi nhuận. Tại đây, có tới 85% trong số 270 người cao niên đang thụ hưởng chương trình Medicaid. (Mai Đức)

TAGS: Trumpcare