06/05/2017 | 0

Dự luật bảo hiểm sức khỏe mới: tăng bảo phí của người mắc bệnh trước, cắt giảm Medicaid

Dự luật bảo hiểm sức khỏe mới: tăng bảo phí của người mắc bệnh trước, cắt giảm Medicaid

New York, New York. (CBS) – Bảo phí của người mắc bệnh trước khi mua bảo hiểm có thể tăng hàng trăm ngàn Mỹ kim một năm, nếu dự luật bảo hiểm sức khỏe của đảng Cộng Hòa theo hình thức hiện tại vẫn được ký thành luật.

Dự luật này cho phép công ty bảo hiểm tính bảo phí cao hơn đối với người mắc bệnh từ trước, nếu họ không duy trì bảo hiểm liên tục. Điều này đang bị Obamacare cấm đoán, và đây là một trong những điều khoản phổ biến nhất của Obamacare.

Theo một trung tâm cấp tiến của nhóm tự do, nếu Thượng Viện vẫn giữ điều khoản miễn trừ của dự luật hiểm sức khỏe, bệnh nhân ung thư có thể thấy bảo phí tăng 142,650 Mỹ kim một năm. Trung tâm cấp tiến ước tính phụ thu bảo phí cho người 40 tuổi bị mắc bệnh khác với người 40 tuổi khỏe mạnh, có thể lên tới 4,020 Mỹ kim một người. Nghiên cứu cho thấy tùy vào tình trạng bệnh nặng nhẹ mà người bị bệnh từ trước phải trả chênh lệch hàng ngàn Mỹ kim. Ví dụ, phụ thu bảo phí của người bị hen suyễn là 4,340 Mỹ kim một năm, còn phụ thu bảo phí của người bị tiểu đường là 5,600 Mỹ kim một năm.

Trong một diễn biến khác, sau khi đảng Cộng Hòa Hạ Viện thông qua dự luật xóa bỏ và thay thế Obamacare, đảng Cộng Hòa Thượng viện cho biết họ đang viết một dự luật riêng – và viết lại từ đầu. Lý do là dự luật của Hạ Viện đã tác động mạnh mẽ đến người Mỹ được chăm sóc sức khoẻ thông qua Medicaid. Bác sĩ Gwen Graddy quản trị một chương trình cung cấp chăm sóc toàn diện cho 600 bệnh nhân già yếu ở Detroit. Giống như gần 70 triệu người Mỹ khác, tất cả ghi danh vào Medicaid. Bác sĩ Graddy nói nếu không có Medicaid, những người này sẽ sớm kết thúc ở nhà dưỡng lão, hoặc được đưa vào bệnh viện nhận chăm sóc sức khỏe cho người già.

Trong dự luật bảo hiểm sức khỏe mới được thông qua đã đưa ra điều khoản cắt giảm tài trợ liên bang cho Medicaid của các tiểu bang, bắt đầu thực hiện từ năm 2020. Dự luật cũng cắt giảm tiền thanh toán liên bang cho chương trình Medicaid mở rộng của Obamacare, cung cấp bảo hiểm cho người có mức thu nhập cao hơn tiêu chuẩn nghèo của liên bang. 32 tiểu bang tham gia chương trình Medicaid mở rộng, giờ đây phải cắt giảm tài trợ cho Medicaid hoặc ngừng ghi danh vào chương trình này. Dự luật trên cắt giảm 900 tỷ Mỹ kim cho Medicaid trong vòng 10 năm tới. Điều này đồng nghĩa với việc giảm 14 triệu nhân viên của chương trình này. Thượng Nghị sĩ Rand Paul của Kentucky lập luận họ không có sự lựa chọn nào khác. Liên bang không có đủ tiền cung cấp cùng một lúc cho Medicare, Social Security và Medicaid. (Mai Đức)