Dự luật AB 1039 của dân biểu Janet Nguyễn được Hạ Viện tiểu bang thông qua

Dự luật AB 1039 của dân biểu Janet Nguyễn được Hạ Viện tiểu bang thông qua

SACRAMENTO, CA – Dự luật AB 1039 của Dân Biểu Janet Nguyễn đã thành công hoàn tất những bước đầu tiên khi được thông qua tại Ủy Ban Giáo Dục Hạ Viện và Uỷ Ban Chuẩn Chi Hạ Viện. Vào hôm thứ hai (ngày 3 tháng 5), dự luật này tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ Hạ Viện Tiểu Bang.

AB 1039 sẽ gia hạn dự luật SB 895 yêu cầu Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy (IQC) phát triển và đề nghị với Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang về việc thiết lập mô hình giảng dạy những kinh nghiệm của người tị nạn, cụ thể là chương trình sẽ bao gồm câu chuyện của những người Mỹ gốc Việt tị nạn, trong đó có tiếng nói của các thuyền nhân Việt Nam và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Dự luật AB 1039 đã sẵn sàng kéo dài thời gian cho chương trình giáo dục quan trọng này, để có thể vượt qua bước đầu tiên.

Dân Biểu Janet Nguyễn bày tỏ niềm vui mừng trước sự ủng hộ mà dự luật này đã nhận được từ các đồng nghiệp, đồng thời mong muốn dự luật sẽ được thông qua tại Thượng Viện Tiểu Bang. Nếu được thành luật, AB 1039 sẽ kéo dài thời hạn SB 895 để Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang có thể thông qua chương trình giảng dạy có tiếng nói của người Việt tị nạn, lịch sử người Cambodia, và lịch sử Hmong cũng như văn hóa Việt Nam.

SB 895 đã được tất cả các ủy ban và Cơ Quan Lập Pháp thống nhất thông qua vào năm 2018 và được ký thành luật. Dù vây, việc thông qua chương trình giảng dạy chưa được hoàn thành trước thời hạn.