02/05/2023 | 38

Dù lớn tuổi, ông Biden tin rằng cử tri sẽ tiếp tục để ông làm tổng thống | Xoáy tin