01/04/2014 | 0

Dù lo ngại an ninh cử tri Afghanistan tỏ ra hăng hái tham gia bầu cử

Dù lo ngại an ninh cử tri Afghanistan tỏ ra hăng hái tham gia bầu cử

Kabul, Afghanistan. (Reuters) – Quân nhân Afghanistan đang rất bận rộn, họ phải nỗ lực đề phòng Taliban phá hoại cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 4.
Một quân nhân nói rằng quân đội đang thiết lập các trạm kiểm soát, đi tuần tiểu và anh ta tin tưởng có thể ngăn chận mọi hành động phá hoại của Taliban. Mặc dù quân nhân tỏ ra lạc quan, Taliban đã thực hiện nhiều vụ tấn công táo bạo trong các ngày gần đây và trụ sở Ủy ban Bầu cử đã bị tấn công ít nhất 2 lần trong tuần qua. Ủy Ban cho biết sẽ đóng cửa 748 phòng phiếu trong các khu vực nguy hiểm và vào ngày 5 tháng Tư trên toàn quốc có 6,757 phòng phiếu mở cửa. Nhiều cử tri nói rằng dù nguy hiểm họ cũng sẽ đi bỏ phiếu.
Ông Ali Jan nói rằng tình hình an ninh rất nguy hiểm, nhưng cuộc bầu cử sẽ quyết định tương lai quốc gia nên ông ta tin dân chúng sẽ đi bỏ phiếu. Một chủ tiệm buôn nói rằng ông ta tin rằng quân đội có thể gìn giữa an ninh trong ngày bầu cử. Quân đội ngoại quốc đã giữ phần lớn trách nhiệm trong việc bảo vệ an ninh Afghanistan, nhưng họ phải rời khỏi Afghanistan vào cuối năm nay.
Hoa Kỳ muốn Afghanistan ký hiệp ước an ninh để lưu lại Kabul một số quân, nhưng cho tới nay Tổng thống Hamid Karzai không chịu ký hiệp ước này. Chuyên viên quân sự Javid Kohistan nói rằng không ký Hiệp ước An ninh Song phương với Hoa Kỳ, Afghanistan sẽ không còn nhận viện trợ quốc tế. Ông ta nghĩ rằng Afghanistan sẽ gặp khủng hoảng vì trong vùng còn mất an ninh, thành phần cực đoan còn đang hoạt động. Không có viện trợ ngoại quốc, quân đội Afghanistan sẽ không đủ khả năng chống lại loạn quân. (H. Võ)