27/03/2017 | 0

Dù không thể xóa bỏ, đảng Cộng Hòa vẫn có thể làm hại Obamacare

Dù không thể xóa bỏ, đảng Cộng Hòa vẫn có thể làm hại Obamacare

Washington DC. (Reuters) – Đảng Cộng Hòa có thể không xóa được Obamacare, nhưng có nhiều cách để làm hại hoặc làm đạo luật này yếu đi.

Chính phủ tổng thống Donald Trump bắt đầu sử dụng quyền hành pháp để giảm một số điều khoản ít quan trọng hơn trong đạo luật Obamacare. Hôm thứ Sáu 24 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Y tế Tom Price trì hoãn phát triển chương trình cải cách thanh toán Medicare bắt buộc cho điều trị bệnh tim, mổ thông tim và thay khớp, do chính phủ ông Obama đưa vào vào tháng 12 năm ngoái.

Sự trì hoãn cho thấy tổng thống Trump có thể sử dụng quyền hành pháp để cắt bớt một số điều khoản của Obamacare, bao gồm trao đổi bảo hiểm và mở rộng Medicaid mà đảng Cộng Hòa tìm cách xóa bỏ. Đảng Cộng Hòa thất bại trong việc xóa bỏ Obamacare có nghĩa là luật của liên bang vẫn còn. Quyền lực của ông Price nằm ở cách ông diễn giải luật của liên bang, giới thiệu chương trình nào cần nhấn mạnh và chương trình nào cần tài trợ.

Bệnh viện và nhóm bác sĩ làm việc theo chương trình Medicare vẫn tiếp tục thực hiện chính sách cải cách thanh toán theo Obamacare, thưởng cho bác sĩ và bệnh viện nào cung cấp việc chăm sóc chất lượng cao với chi phí thấp.

Dù lên tiếng ủng hộ chương trình thanh toán sáng tạo của liên bang, ông Price thường xuyên chỉ trích một số chương trình bắt buộc. Larry Levitt là phó chủ tịch Kaiser Family Foundation, nhận xét rằng một khi thị trường Obamacare không thể sụp đổ, chính phủ có thể áp dụng sắc lệnh hành pháp để làm yếu đi. (Mai Đức)