03/09/2013 | 1

DU KHÁCH THĂM CHIẾN HẠM USS MISSOURI ĐỂ NHỚ CUỘC ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN CỦA NHẬT BẢN

DU KHÁCH THĂM CHIẾN HẠM USS MISSOURI ĐỂ NHỚ CUỘC ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN CỦA NHẬT BẢN

Tin Trân Châu Cảng – Du khách đi thăm chiến hạm USS Missouri ngày hôm qua tại Đảo Fort ở Trân Châu Cảng, đánh dấu sự đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản, kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Các đại diện Nhật Bản ký văn bản đầu hàng vô điều kiện vào ngày này trên chiến hạm USS Missouri, là một chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ cập bến tại vịnh Tokyo, chấm dứt sáu năm dài của Đệ Nhị Thế Chiến từ năm 1939 đến năm 1945. Một bảng đồng khổng lồ được đặt tại vị trí chính xác trên chiến hạm nơi văn bản đầu hàng ký kết, để ghi nhớ thời khắc lịch sử đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới.

Thông tin chi tiết về buổi lễ ký kết được ghi trên đĩa CD, bao gồm thời gian chính xác, vị trí cũng như vĩ độ và kinh độ chính xác nơi chiến hạm USS Missouri cập bến tại vịnh Tokyo. Trên chiến hạm cũ cũng trưng bày một số tài liệu lịch sử, như một bản sao của cây bút Nhật Bản từng được sử dụng trong việc ký kết. Các chữ ký trên bản sao bao gồm chữ ký của hai đại diện Nhật Bản, của Tướng Douglas MacArthur Hoa Kỳ cũng như đại diện của tất cả các quốc gia đồng minh. Chiến hạm USS Missouri vẫn duy trì hoạt động sau khi chứng kiến ??sự kết thúc của Đệ Nhị Thế Chiến cho đến khi được tặng cho Hội USS Missouri Memorial vào tháng 5 năm 1998.