28/12/2020 | 9

Du khách ngoại quốc đến Việt Nam giảm gần 80% trong năm 2020

Du khách ngoại quốc đến Việt Nam giảm gần 80% trong năm 2020

Phố cổ Hội An vắng khách trong mùa dịch (Lao Động)

Tin từ Hà Nội: Truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam đưa tin có 3,837,000 lượt du khách ngoại quốc đến Việt Nam trong năm 2020, giảm 78.7% so với năm trước, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Cơ quan Thống kê cho biết du khách quốc tế đến Việt Nam từ mọi châu lục đều giảm và đến bằng mọi loại hình (đường hàng không, đường bộ, đường thủy) đều giảm. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 3.1 triệu lượt người, chiếm 80.3% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và giảm 78.6% so với một năm trước.

Lượng khách từ Trung Cộng chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số du khách ngoại quốc đến Việt Nam. Du lịch Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 cho dù nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội thắt chặt các biện pháp khống chế sự lây nhiễm và cho tới nay toàn quốc chỉ có 1,440 người bị nhiễm coronavirus.

Quốc Tuấn