12/03/2016 | 1

Dù hạn hán vẫn yêu cầu xả nước để đua voi

Dù hạn hán vẫn yêu cầu xả nước để đua voi

Lễ hội đua voi - nguồn: baogiaothong.vn

Cụ thể, các công ty Thủy điện Buôn Kuốp và Đại Hải – hai doanh nghiệp đang quản lý 4 dự án thủy điện trên sông Srêpôk phải đảm bảo xả nước với lưu lượng ít nhất 100 m3/s qua đập thủy điện Srêpôk 4 trong thời gian từ 14h đến 15h ngày 13/3/2016.

Do phần lớn hồ thủy điện trên thượng nguồn sông Srêpôk đã về dưới mức nước chết 3-7 m vì khô hạn kéo dài, nên chính quyền tỉnh chỉ yêu cầu xả nước trong một giờ nhằm đáp ứng đủ nước cho phần đua voi vượt sông.

Tuy nhiên, các nhà máy của công ty Buôn Kuốp buộc phải xin ý kiến của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chạy cầm chừng, và ra khỏi thị trường phát điện cạnh tranh.

Trả lời VnExpress, Đại diện sở Công Thương Đăk Lăk cho biết lễ hội voi ngoài ý nghĩa tâm linh, văn hóa với người dân Buôn Đôn còn đóng lớn cho phát triển kinh tế du lịch, nên thủy điện phải có trách nhiệm chia sẻ. Dù vậy, để tránh tình trạng này tái diễn, cơ quan này đã kiến nghị UBND tỉnh giao cho sở chủ trì lập dự án xây dựng đập giữ nước tại lưu vực sông diễn ra lễ hội đua voi.

Trong tình trạng hạn hán kéo dài tại Cao Nguyên Trung phần, mực nước sông, hồ xuống thấp, và có nhiều đập thủy điện giữ nước, nên việc hạ lưu các con sông thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trở nên đáng lo ngại. Tuy vậy, chính quyền địa phương lại có thể yêu cầu một việc làm hết sức lãng phí tài nguyên nước, mặc dù biết hiện tình khó khăn.

Nhật Nam / SBTN