25/03/2020 | 1

Dự đoán sẽ có khoảng 1 triệu dân California bị mất bảo hiểm y tế giữa đại dịch COVID-19

Dự đoán sẽ có khoảng 1 triệu dân California bị mất bảo hiểm y tế giữa đại dịch COVID-19

Tin từ San Francisco – Theo một dự đoán đáng báo động, Bảo hiểm y tế tiểu bang California cho biết sẽ có tới khoảng 1 triệu dân California mất bảo hiểm y tế trong đại dịch. Hiện chính quyền tiểu bang đang mở lại đợt ghi danh mới. Và Covered California, chương trình bảo hiểm y tế tiểu bang, đang xem COVID-19 là một sự kiện đổi đời. Theo đài ABC, nếu một người mất việc hoặc phải làm việc ít hơn, người này có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế miễn phí hoặc giá rẻ.

Tuy nhiên, khi hàng chục ngàn người dân California đột ngột mất việc hoặc phải làm ít giờ hơn, hàng ngàn người khác cũng đang mất bảo hiểm được cấp bởi công ty của họ. Không chỉ vậy, lao động tự do và nhân viên làm theo giờ đang kiếm được ít tiền hơn và không còn đủ khả năng trả tiền bảo hiểm, vì vậy số lượng người không có bảo hiểm có thể tăng vọt.

Cơ quan y tế công cộng nói rằng bảo hiểm y tế không chỉ quan trọng cho một cá nhân nhận chăm sóc y tế, mà nó còn là một công cụ quan trọng để ngăn chặn coronavirus lây lan.

Những đối tượng được nhận giúp đỡ của chính quyền gồm: cá nhân kiếm ít hơn 17,200 Mỹ kim/năm sẽ được ghi danh bảo hiểm miễn phí hoặc giá rẻ; Gia đình 4 người có tổng thu nhập khoảng 35,000 Mỹ kim/năm cũng được nhận ưu đãi tương tự; Cá nhân có thu nhập dưới 75,000 Mỹ kim/năm được nhận trợ cấp của chương trình bảo hiểm y tế tiểu bang California; Gia đình 4 người có tổng thu nhập dưới 150,000 Mỹ kim/năm cũng được nhận trợ cấp bảo hiểm y tế.

Ngay cả trước khi có đại dịch, 3 triệu dân California cũng không có bảo hiểm y tế. Để xem có đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế miễn phí hoặc giá rẻ hay không, hãy truy cập trang web: https://www.coveredca.com

Mộc Miên