17/01/2018 | 1

Dự định tách nhiều quận hạt California thành tiểu bang New California

Dự định tách nhiều quận hạt California thành tiểu bang New California

Sacramento, California. (CBS) – Theo CBS News, hôm qua 15 tháng 1, những người sáng lập của tiểu bang New California đã phát hành bản Tuyên Ngôn Độc Lập của họ.

Qua việc đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập, họ thực hiện các bước đầu tiên cho điều mà họ hy vọng, rằng cuối cùng thì tiểu bang thứ 51 sẽ được công nhận. Trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập, họ nói rõ không muốn rời khỏi Hoa Kỳ, mà chỉ muốn tách rời khỏi California.

Robert Paul Preston là người sáng lập New California, nói rằng tiểu bang hiện tại không được quản trị tốt trong một thời gian dài. Thuế thì cao. Nền giáo dục thì lỏng lẻo. Do đó, New California sẽ bao gồm hầu hết các quận hạt nông thôn của tiểu bang, chừa lại các quận hẹt ven biển đô thị cho tiểu bang hiện tại. Ông Preston so sánh một quận hạt nông thôn với Orange County là một quận hạt thành phố, nhận thấy chúng có những vấn đề giống nhau. Đó là vì cách thức tiểu bang này đang bị quản lý và đang bị đánh thuế.

Không giống như các phong trào ly khai khác trong quá khứ, New California muốn thực hiện mọi việc theo đúng quy định và quy luật. Ông Preston trích dẫn Điều 4, mục 3 của Hiến pháp Hoa Kỳ, cho biết hiện nay ông đang làm việc với cơ quan lập pháp tiểu bang để thực hiện tiến trình tách rời, tương tự như cách tiểu bang West Virginia được thành lập.

Tom Reed là người đồng sáng lập New California, cho biết họ phải chứng minh rằng họ có thể tự quản trị trước khi được phép quản lý tiểu bang thứ 51 New California. Theo nhóm sáng lập này, họ sẽ cần từ 10 tới 18 tháng trước khi sẵn sàng tham gia đầy đủ với cơ quan lập pháp tiểu bang. (Mai Đức)