05/01/2015 | 0

Dự định năm mới của Mark Zuckerberg

Dự định năm mới của Mark Zuckerberg

Moffett Field, California. (Reuters) – Nhà sáng lập và cũng là tổng giám đốc điều hành Facebook công bố dự định của mình trên trang Facebook, chỉ vài ngày sau khi kêu gọi mọi người đưa ra những gợi ý cho những việc định làm trong Năm Mới.

Ông Mark Zuckerberg viết thách thức trong năm 2015 của ông là mỗi hai tuần lại đọc một cuốn sách mới, trọng tâm là tìm hiểu các nền văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử và công nghệ khác nhau. Ông Zuckerberg đã chọn cuốn Chấm Dứt Quyền Lực của Moisen Naim là cuốn sách đầu tiên của mình. Nhà tiên phong trong mạng truyền thông xã hội tuyên bố năm 2015 là Năm Sách, ra mắt một trang Facebook mới, nơi các đọc giả có thể theo dõi danh sách những cuốn sách mà ông đọc. Đây không phải là lần đầu tiên Zuckerberg công khai dự định năm mới của mình. Trước đó, ông từng công bố ý định học tiếng Quan Thoại.

Dự định cho năm 2011 của Mark Zuckerberg là chỉ ăn thịt những con vật mà ông giết. (Nguyên Trân)