Dự án “Little Saigon” ở Boston, Massachusetts

Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, nơi nào có đông cư dân gốc Việt nơi đó nên có một Sài gòn nhỏ hay “Little Saigon”. Tuy nhiên quá trình vận động được mệnh danh đặc biệt của một cái tên riêng cho một thành phố bao gồm nhiều sắc tộc khác nhau không phải là một công việc dễ dàng.

NOVA (Networking Organization for Vietnamese Americans) hay Thăng Long – một tổ chức bất vụ lợi do cô Annie Lê điều hành với sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts và ủy viên thành phố Boston, bà Michelle Wu, đã tiến hành vận động và đang có một tiến triển khả quan hơn sau nhiều năm với nhiều nỗ lực khác nhau nhưng vẫn chưa đạt được như ý nguyện của cư dân gốc Việt đang sinh sông tại khu vực Dorchester.

Một buổi họp để trình bày dự án “Little Saigon” đã được tổ chức tại văn phòng VietAid với hơn 100 đồng hương bao gồm đại diện của các hội đoàn và đoàn thể trong cộng đồng và một số sắc tộc khác đã có mặt tham dự.