Dự án làm phim giáo khoa “Chiến tranh Việt Nam”

Vào giữa tháng 3/2018, Đài Truyền Hình SBTN đã có một chương trình giới thiệu nhóm chủ trương thực hiện bộ phim tài liệu giảng dạy về chiến tranh Việt Nam gồm có tổ chức vô vị lợi Vietnam Veterans for Factual History (VVFH), IRCC và SBTN.

Chương trình nhằm mục đích kêu gọi cộng đồng đóng góp kinh phí cho dự án. Nhóm làm phim đã đặt ra mục tiêu khiêm tốn cho việc gây quỹ là $100.000 Mỹ kim. Họ hy vọng có đủ chi phí và thực hiện bộ phim trong vòng 3 tháng để kịp đưa vào giảng dạy ở các trường trung học, đại học trong mùa Thu tới.

Để đóng góp cho dự án, quý khán giả có thể gửi ngân phiếu tới địa chỉ của đài SBTN tại PO BOX 127, GARDEN GROVE, CA 92842. Trên ngân phiếu xin ghi rõ trả cho VVFH, dưới phần memo xin đề PHIM VIỆT NAM.