13/06/2021 | 10

Đợt nắng nóng lớn mang đến nguy cơ hỏa hoạn, nhiệt độ lên ba con số cho các vùng của Nam California trong tuần này

Đợt nắng nóng lớn mang đến nguy cơ hỏa hoạn, nhiệt độ lên ba con số cho các vùng của Nam California trong tuần này

Một đợt nắng nóng lớn với nhiệt độ cao kỷ lục dự kiến sẽ đến khu vực Los Angeles trong tuần này, với dự báo nhiệt độ cao nhất vào thứ Ba và thứ Tư.  Đợt nắng nóng xảy ra trong bối cảnh hạn hán kéo dài, làm tăng nguy cơ cháy rừng. Nó cũng diễn ra khi khu vực chuẩn bị mở cửa hoàn toàn khỏi các hạn chế liên quan đến đại dịch vào thứ Ba và khi thành phố chuẩn bị mở cửa trở lại một số hồ bơi bắt đầu từ thứ Hai. Thung lũng và các khu vực nội địa có thể thấy nhiệt độ ở mức ba con số.

Tại Woodland Hills, cơ quan thời tiết (NSW) dự báo mức cao nhất là 109F độ vào thứ Tư – sẽ phá kỷ lục 107F độ vào ngày hôm đó. Thompson cho biết Lancaster có thể đạt 111 độ F, điều này sẽ lập kỷ lục về nhiệt ở đó.

Sẽ mát hơn một chút dọc theo bãi biển nhưng không nhiều, và NWS đã ban hành một đề phòng nhiệt độ quá cao dọc theo bờ biển Hạt Los Angeles . và trên toàn khu vực vào thứ Ba và thứ Tư. Thành phố Los Angeles dự kiến sẽ đạt 96 độ F vào thứ Ba, giảm xuống 92 độ F vào thứ Tư.