26/10/2016 | 0

Đợt hồi hương đầu tiên của người Myanmar

Đợt hồi hương đầu tiên của người Myanmar

Tak Province, Thailand. (Reuters) – Hơn 60 người tỵ nạn Myanmar từ các trại dọc theo biên giới Thái Myanmar hôm nay đã được cho hồi hương.

Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNHCR đã gọi việc này là một bước tiến lớn hướng tới hòa bình. Việc trở về quê quán của những người tị nạn được sự đồng ý của 2 chính phủ Thái Lan và Myanmar.

Đối với hàng chục ngàn người tị nạn sống trong chín trại dọc theo biên giới Thái Myanmar việc trở về nhà trước đây không thể xảy ra được vì bất ổn chính trị và kinh tế ở Myanmar. Điều đó đã thay đổi kể từ khi một chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo lên nắm quyền hồi đầu năm nay.

Một người tỵ nạn cho biết ông đã chờ đợi để trở về nhà trong một thời gian rất dài và bây giờ đã được toại nguyện.

Có khoảng 103,000 người tị nạn Myanmar sống trong chín trại dọc theo biên giới. Nhiều người đã sống ở trong các trại gần 30 năm qua.

Gần 80% là người thuộc sắc tộc Karen chạy trốn sự đàn áp dưới chế độ quân phiệt Myanmar trong các thập niên trước. (Lê Hoàng)