Dorchester Massachusetts chính thức trở thành khu văn hoá Little Saigon

Vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Văn Hoá tiểu bang Massachusetts đã chính thức bỏ phiếu đồng thuận, chấp nhận khu vực Fields Corner thuộc thành phố Dorchester trở thành khu văn hoá Little Sàigon. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây: