24/11/2013 | 1

ĐÓNG TIỀN THAY NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

ĐÓNG TIỀN THAY NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Tin Hà Nội – Trong nước hiện đang có đề xuất cho thanh niên đóng tiền để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đề xuất này được Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, đề cập tới khi nói tới Luật Nghĩa vụ Quân sự mà hiện đang được cân nhắc sửa đổi. Theo ông Nhã, việc đóng tiền có thể coi là một trong các hình thức “nghĩa vụ thay thế” bên cạnh nghĩa vụ công an nhân dân và nghĩa vụ dân quân tự vệ có thời hạn. “Nghĩa vụ thay thế” được sử dụng khi thanh niên đến tuổi và đủ tiêu chuẩn mà không phải nhập ngũ. Theo Luật Nghĩa vụ Quân sự của Việt Nam, công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi sẽ được gọi nhập ngũ, trừ các trường hợp tạm hoãn hoặc miễn gọi. Mới đây, Thông tư liên tịch số 13 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục & Đào tạo còn quy định nếu công dân nhận giấy báo trúng tuyển đại học, cao đẳng và lệnh gọi nhập ngũ cùng một lúc thì sẽ phải thực hiện lệnh nhập ngũ trước, cho thấy quân đội khá nghiêm khắc trong việc bổ sung đội ngũ tân binh có chất lượng. Thế nhưng nay với đề xuất mới, việc đóng tiền có thể được thực hiện để không nhập ngũ. Quốc hội sẽ phải thảo luận và thông qua Luật Nghĩa vụ Quân sự thì bất cứ sửa đổi nào mới có thể có hiệu lực. Theo ông Nhã, đóng tiền cũng có thể là một hình thức để người không làm nghĩa vụ quân sự cũng phải thực hiện nghĩa vụ gì đó để bảo đảm công bằng giữa công dân với nhau. Tuy nhiên đề xuất đóng tiền như hình thức nghĩa vụ thay thế cũng gây phản ứng không đồng tình từ một số đại biểu Quốc hội. Trên thế giới, tại các nước có thực hiện nghĩa vụ thay thế cho nghĩa vụ quân sự, thông thường chính quyền khuyến khích các nghĩa vụ dân sự như tại các cơ sở công ích, hay y tế chứ không nộp tiền.