30/04/2015 | 0

Dòng nữ tu bị kiện về lạm dụng tính dục

Dòng nữ tu bị kiện về lạm dụng tính dục

New Ulm, Minnesota. (CBS) — Một người đàn ông ở Shakopee vừa đệ đơn kiện dân sự chống lại Giáo phận New Ulm ở Minnesota và một dòng nữ tu.

Ông Douglas Devorak, 58 tuổi, cáo buộc rằng một nữ tu tại một trường Công giáo ở Madison đã lạm dụng tính dục ông, hồi ông mới 10 tuổi và đi học trường dòng. Đơn kiện nói rằng, Sơ Mary Regina đã nhiều lần sờ soạng nguyên đơn trong giờ học từ mùa thu năm 1967 đến mùa xuân năm 1968 tại trường dòng St. Michael. Trường dòng St. Michael ở Madison thuộc quyền giám sát của Giáo phận New Ulm. Đơn kiện nói rằng, cả Giáo phận lẫn các sơ trong trường đều bất cẩn khi cho phép Sơ Mary Regina được quyền tiếp cận vô giới hạn đối với những em nhỏ và thiếu niên mà không có người giám sát.

Đơn kiện cho biết, trong nhiều năm nay ông Dvorak đã chịu đựng chứng tâm thần bất an và rối loạn xúc cảm thường trực từ sự lạm dụng tính dục hồi nhỏ. (Huy Lam)