06/01/2016 | 0

Dòng Mến Thánh Giá có dấu hiệu bị khủng bố cưỡng bức

Dòng Mến Thánh Giá có dấu hiệu bị khủng bố cưỡng bức

Sáng ngày 29 tháng 12, nhà cầm quyền địa phương cho căng dây, không cho xe vào con đường chính của Hội Dòng. Nếu muốn vào phải đi theo con đường mòn bị cầy xới. Tu viện là nơi yên tĩnh, nhưng họ đã để những thanh niên bất hảo vào sinh hoạt, ăn ở ngay trong ngôi trường, giáp biên với Nhà Dòng gây ảnh hưởng chốn Viện Tu. Những thành phần này hò hét, thậm chí phóng uế bừa bãi ngay tại bờ tường Tu viện khiến mùi xú uế lẫn âm thanh hỗn tạp xông vào Tu Viện. Không những thế, đám thanh niên này còn kê ghế ngồi quan sát, lúc nào cũng mặc chỉ mỗi quần đùi hớ hêng hướng về Tu Viện.

Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, chế độ CSVN đã cưỡng ép nhà dòng buộc phải cho mượn cơ sở tôn giáo, sau đó đổi tên thành trưởng tiểu học Thủ Thiêm. Đến cuối năm 2011, trường tiểu học Thủ Thiêm bị giải thể. Ngay sau đó, cơ sở tôn giáo này bị biến thành trụ sở của công an, cán bộ. Theo thoả thuận từ năm 1975, quyền sở hữu khu đất trên vẫn thuộc giáo hội công giáo. Khi không còn được sử dụng cho mục đích giáo dục, những cơ sở trên sẽ phải hoàn trả lại cho Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Các nữ tu đã nhiều lần yêu cầu hoàn trả, tuy nhiên nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục chây lỳ, thậm chí còn âm mưu cướp trắng cơ sở của nhà dòng.

Thanh Lan / SBTN