Đồng hương Việt Nam ủng hộ DVD Những Người Lính Bị Bỏ Rơi

Bộ DVD kỷ niệm 45 năm viễn xứ với chủ đề “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi” là một chương trình rất công phu và đã được phát hành trong tuần này. DVD chữ ký của nhạc sĩ Trúc Hồ, MC Nam Lộc, nhà văn Phan Nhật Nam. Rất nhiều đồng hương ở các nơi thăm hỏi, ủng hộ và đặt mua bộ DVD kỷ niệm 45 năm viễn xứ với chủ đề “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi”. Phóng viên Vũ Nhân tường trình trong phóng sự sau đây